Onze praktijk

5 km over de grens bij Bad Nieuweschans (Provincie Groningen)

De Migraine Praktijk Nieland in Bunde

Voor migraine was tot nog toe geen adequate behandeling mogelijk. In onze praktijk worden wij dagelijks geconfronteerd met patiënten die ‘met hun klachten moeten leren leven’, terwijl de werkelijke oorzaak van de migraine nooit werd gevonden en de klachten dus niet adequaat werden behandeld. Pijn is altijd een signaal en geen ziekte. Pijn wil ons beschermen. Daarom moeten we genezing niet zoeken in pijnbestrijding, maar de oorzaak van de pijn zoeken.

Onze praktijk werd opgericht in 1981 door Heilpraktiker Nieland die zich sindsdien heeft toegelegd op het gebied van de endocrinologie. Jarenlange studie heeft geresulteerd in een nieuwe succesvolle therapie waarmee het uiteindelijk mogelijk is geworden om deze ziektebeelden, die ontstaan zijn als gevolg van een disbalans in de hormoonhuishouding, succesvol te behandelen.

Stuur mij gratis info

Wij zijn bekend uit

YouTube aktivieren?

Auf dieser Seite gibt es mind. ein YouTube Video. Cookies für diese Website wurden abgelehnt. Dadurch können keine YouTube Videos mehr angezeigt werden, weil YouTube ohne Cookies und Tracking Mechanismen nicht funktioniert. Willst du YouTube dennoch freischalten?