Oorzaken en symptomen van migraine

De oorzaak van migraine ligt in enerzijds in de erfelijkheid van migraine en anderzijds in de hormoonhuishouding.

De oorzaken van migraine

De oorzaak van migraine ligt in enerzijds in de erfelijkheid van migraine en anderzijds in de hormoonhuishouding. Migraine wordt, wanneer men erfelijke aanleg heeft, veroorzaakt door de reacties in het lichaam op een verhoogde activiteit in de hersenen. Deze verhoogde activiteit wordt weer veroorzaakt door de hormoonhuishouding. Hormonen hebben niet alleen een directe invloed op de gezondheid van ons lichaam, maar ook op het welzijn van de geest. Ze bepalen grotendeels onze stemming. Het uit balans raken van de hormonen zorgt voor een disbalans in ons lichaam en een groot aantal gezondheidsklachten, waaronder migraine. De behandeling die aangeboden wordt aan de Migrainepraktijk helpt de hormoonhouding weer in balans te brengen en de migraine te genezen.

De symptomen van migraine

Migraine kenmerkt zich door verschillende symptomen zoals hieronder opgesomd. U hoeft niet alle symptomen te ervaren om migraine te hebben. Vaak zijn het veel van ondergenoemde symptomen:

  • Misselijkheid en overgeven

  • Pijn vaak aan één kant van het hoofd
  • Visuele aura

  • Troebel zicht, lichtflitsen
  • Kloppende hoofdpijn
  • Overgevoeligheid voor licht en geluid

  • Overgevoeligheid voor zekere geuren

  • Concentratieproblemen

  • Droge mond