Leestijd: < 1 minuut

Slechts diegene die in eenzelfde situatie geweest is als iemand anders kan de gevoelens van een andere persoon werkelijk invoelen en doorgronden. U zult dit vanuit uw eigen ervaringen kunnen begrijpen. Iemand die nog nooit op een fiets gereden heeft weet niet hoe het voelt om zich op twee wielen voort te bewegen.

Wij denken hier meestal niet over na en staan vaak snel met onze oordelen, of beter gezegd vooroordelen, klaar en spreken deze ook uit. Slechts datgene wat wij uit eigen ervaring, vanuit onze eigen beleving kennen kunnen wij beoordelen. Bij migraine betekent dit dat alleen een migrainepatiënt werkelijk kan invoelen wat het betekent om aan migraine te lijden.

Daarom voel ik, Heino Nieland, mij gezegend door het feit dat ik migrainepatiënt ben geweest. Ik begrijp het leed en alles wat daarvan deel uitmaakt en kan met de patiënt meevoelen. Hierdoor is het begrip van mijn kant 100%, ik heb het zelf doorleefd! Het feit dat ik met de patiënt kan meevoelen leidt automatisch tot meer inzicht in en vertrouwen van de migrainepatiënt die zich vaak onbegrepen voelt, en vaak al een lange weg in het medische circuit heeft afgelegd. Verreweg het merendeel van mijn patiënten heeft vele artsen en therapeuten gezien voor hij in mijn praktijk terecht komt. Op deze lange weg heeft hij vele onderzoeken en behandelingen ondergaan welke niet tot verbetering hebben geleid. De niet uitgekomen beloftes hebben tot teleurstelling geleid, of in het ergste geval, afbraak gedaan aan het gevoel van eigenwaarde wanneer de patiënt uiteindelijk met de diagnose „het zit tussen uw oren‟ naar huis gestuurd werd.

Wilt u meer lezen? Vraag naar ons gratis informatiepakket en je krijgt een wachtwoord om het boek ‘Migraine is te genezen’ te downloaden.