Leestijd: 3 minuten

Mijn naam is Marie-Jeanne Verleyen, ik woon in Deinze (België), ben gehuwd en trotse moeder van drie kinderen.

Wat steeds mijn geluk heeft overschaduwd, is het feit dat ik reeds meer dan 30 jaar migrainepatiënte ben.

In de beginperiode had ik hier vrij sporadisch mee te kampen, maar gaandeweg werden de aanvallen steeds frequenter en heviger. Zij begonnen mijn ganse leven en mijn sociale omgang te bepalen. 

Op een bepaald ogenblik werd door een arts Naramig voorgeschreven. Bij inname van dit medicijn werd de pijn achter een korte tijd draaglijk. Ik moest dan wel 24 uur in bed blijven liggen.

De migraineaanvallen bleven echter in aantal toenemen, drie à vier per week waren geen uitzondering.

Overal ging ik te rade om mij hiervan te verlossen. Onderzoek in klinieken, behandelingen met accupunctuur en uitproberen van andere medicijnen, alles heb ik geprobeerd. Nergens en op geen enkele manier kon men me helpen. “Je zal ermee moeten leren leven” en “ontspan je regelmatig” waren nog de meest vriendelijke remedies die me werden voorgeschreven.

In mijn verdere zoektocht kwam ik op het spoor van een migrainetherapie in Duitsland, Migraenepraxis Nieland. Begrijp mijn verwondering toen ik las dat Heino Nieland beweerde dat migraine te genezen is, meer nog, dat het geen ziekte is, maar een reactie van je eigen lichaam! Het is niet mijn bedoeling hier een medische uiteenzetting te doen, daarvoor ben ik niet opgeleid, noch bevoegd. Hiervoor laat ik graag dr. Nieland zelf aan het woord in het boek dat hij hierover schreef.

Via het internet lees je hier veel positieve reacties over, echter ook negatieve, zelfs van mensen die nooit ter plaatse zijn geweest. Daarom heb ik onlangs beslist mijn eigen ervaringen weer te geven.

Na het lezen van de reacties op het internet bleef ik vol twijfels en vragen. Diverse overwegingen speelden door mijn hoofd: “Als men dit in Duitsland kan, kan men dit toch ook bij ons in België, wij hebben toch ook zeer goede dokters?”…..”Hoe dit te organiseren, verplaatsing van 435 km?”…”Zal de behandeling baat brengen, ik heb al zo veel geprobeerd?”…..

Op een bepaald ogenblik hebben mijn echtgenoot en ik toch beslist de sprong in het onbekende te wagen. Tijdens de vakantie van 2017 zijn we voor een week naar Bunde gereden.

De eerste consultatie begon met een algemeen onderzoek. Nooit zal ik vergeten dat Heino aan het eind hiervan zei: “Mevrouw, je bent een gezonde vrouw. Vanaf dit moment is je migraine niet meer jouw probleem, vanaf nu is het mijn probleem”. Tijdens deze week in juli 2017 kreeg ik zes behandelingen.

Gezien de verre verplaatsing maakten we dankbaar gebruik van het feit dat de praktijk om de vier weken open is tijdens het weekend. Op deze manier kreeg ik maandelijks twee behandelingen.

Ik heb steeds mijn migraineaanvallen nauwgezet genoteerd.

Op 15 september 2017 had ik een aanval.

Daarna ben ik gedurende 13 weken vrij van migraine geweest (in de wetenschap dat dit zoals eerder vermeld tot 4 maal per week gebeurde). Ik heb in december 2017 nog enkele aanvallen gehad. Dit was even schrikken, maar leek niet uitzonderlijk te zijn. Tot op heden, medio februari 2018,ben ik opnieuw zonder pijn.

De maandelijkse behandelingen zijn ondertussen verlengd tot twee- of driemaandelijks. Dit zal verder evolueren. Ondertussen heb ik er het volste vertrouwen in dat ik de rest van mijn leven verlost zal zijn van deze ellende. Lotgenoten ter plaatse, waar ik ondertussen contact mee had, reageren allen positief op hun evolutie. Ook mijn aangetrouwde nicht die zich laten behandelen heeft, is hier geholpen.

Ik heb mijn verhaal hier neergezet in de eerste plaats met de bedoeling zoveel mogelijk migrainelijders nieuwe hoop te geven: Migraine is te genezen! Mensen die twijfelen aan de echtheid van dit schrijven of vragen hebben, kunnen via email bij mijn echtgenoot terecht waltervandamme4@hotmail.com

Ik wil langs deze weg Heino en zijn sympathieke team (Doro, Jascha, Lena en Kim) uit de grond van mijn hart bedanken voor het leven dat ze me hebben teruggegeven. Ik kan opnieuw ongehinderd mijn huishoudelijke taken vervullen, afspreken met vrienden voor een etentje, een uitstap plannen, kortom de migraine beheerst niet langer mijn leven. Ik kan weer lachen en genieten van het leven.