Leestijd: < 1 minuut

Een straffe uitspraak omdat migraine over het algemeen als ziekte wordt beschouwd. Migraine is echter geen ziekte. Migraine is een zelfbeschermend mechanisme van het lichaam om het lichaam voor ziekte te behoeden. Om dit te verklaren zal ik het één en ander over het functioneren van het menselijk lichaam vertellen.

Alles wat ons lichaam ons laat voelen heeft een bedoeling. Dit geldt in het bijzonder voor pijn. Pijn is altijd een signaal en wil ons erop opmerkzaam maken dat er „iets niet klopt‟. Pijn beschermt ons, bijvoorbeeld bij het optreden van verwondingen: wij worden door een verwonding beperkt in onze dagelijkse bezigheden en ontzien daarmee automatisch het verwonde lichaamsdeel omdat het „pijn doet‟.

Wanneer de mens geboren zou worden zonder pijnbeleving zou hij onbeschermd aan de wereld overgeleverd zijn en geen hoge leeftijd bereiken. Al op kindsleeftijd wordt ons dit duidelijk als wij ons bijvoorbeeld branden aan een hete kachel. Als wij als kind geen pijn zouden voelen zouden wij ons keer op keer branden en waarschijnlijk al op jonge leeftijd overlijden aan de gevolgen van de brandwonden.

Wilt u meer lezen? Vraag naar ons gratis informatiepakket en je krijgt een wachtwoord om het boek ‘Migraine is te genezen’ te downloaden.